• KỸ SƯ QUẢN LÝ SẢN XUẤT
  • KỸ SƯ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

   ▶️Yêu cầu công việc:
   - Nam, Tuổi 22-30
   - Tốt nghiệp đại học
   - Sử dụng tốt tin học văn phòng
   - Giao tiếp tốt tiếng Anh
   ▶️Mô tả công việc:
   - Quản lý con người: cùng Trưởng ca/Trưởng chuyền phân công công việc trên dây chuyền cho phù hợp
   - Đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo & thực hiện đào tạo. Đào tạo tuân thủ quy định của phòng Sản xuất
   - Kiểm soát sản xuất & chất lượng: Làm việc với kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn công việc & kiểm tra thực hiện. Xem xét kế hoạch sản xuất và thiết lập hoạt động theo kế hoạch. Quản lý đầu vào dữ liệu ERP (đầu ra sản xuất, tỷ lệ phế liệu, phân tích dòng chạy, nhân lực,...). Xử lý và kiểm soát phế liệu & rework. Lập báo cáo hành động phòng ngừa/khắc phục. Kiểm soát nguyên liệu để cung cấp cho sản xuất.