• KỸ SƯ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN MỚI
  • KỸ SƯ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN MỚI

   MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   * Nhóm Chất lượng (Quality):

   1. Lập kế hoạch và Giám sát tiến độ định kỳ.

   2. Kiểm tra để cải thiện các vấn đề đã từng gặp phải, phát hiện rủi ro chất lượng và phản ánh / kiểm tra để cải tiến

   3. Thiết lập mục tiêu và thể hiện sự sẵn sàng để cải tiến.

   4. Tham gia vào các hoạt động nghiệm thu trong quá trình xây dựng dây chuyền sản xuất và vận chuyển

   5. Thực hiện đánh giá mẫu thử nghiệm / thí điểm

   6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, F/Proof và đánh giá tình trạng trang thiết bị, quá trình làm việc.

   7. Thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu chất lượng của quy trình khi sản xuất hàng loạt bằng cách thực hiện quản lý chất lượng quy trình với cùng điều kiện MP trong suốt thời gian T / O.

   8. Kiểm tra thường xuyên và xác định khả năng xảy ra của MP.

   9. Chuẩn bị tài liệu và dữ liệu để khách hàng phê duyệt

   * Nhóm Phần mềm (SW):

   1. Xác minh HIL:
   - Cấu hình thiết bị phần cứng và chạy thử nghiệm: Labcar, ECU, TCU ...
   - Thực hiện kiểm tra chức năng, kiểm tra flash
   - Báo cáo kết quả kiểm tra và thảo luận về cải tiến (w / người quản lý dự án hoặc nhà phát triển mô hình mô phỏng)
   2. Sản xuất hàng loạt ROM Sản xuất và xem xét:
   - Nhận ROM, xác minh dữ liệu và viết báo cáo
   - Sản xuất ROM sản xuất hàng loạt
   - Yêu cầu xác nhận sản lượng sản xuất ROM sản xuất hàng loạt
   - Quản lý phát hành ROM sản xuất hàng loạt
   - Thiết lập lịch trình sản xuất, xác minh và phát hành ROM sản xuất hàng loạt
   - Kiểm tra báo cáo xác minh dữ liệu ROM sản xuất hàng loạt và đưa ra phản hồi
   - Đánh giá kết quả sản xuất hàng loạt ROM và quản lý cấu hình
   - Xem xét công cụ nhất quán và yêu cầu phát triển
   3. Phát triển công cụ nhất quán:
   - Xem xét các yêu cầu phát triển
   - Bảo trì và lập trình công cụ
   - Quản lý lịch trình, quy trình và đầu ra của dự án

   YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

   1. Nam từ 23 tuổi trở lên

   2. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Cơ khí: Điện, Điện tử, Tự động, Ô tô

   3. Tiếng Anh giao tiếp

   4. Trình độ tin học tốt

   5. Trách nhiệm cao

   6. Có thể làm việc dưới áp lực cao.

    

   THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Email: tuyendung_hyundai@hyundai-kefico.com

   - Phone: 02203 555 990 (số máy lẻ 1015 & 1002)

   - Hotline: 0373 483 24